Pelaajakyselyn tulokset taas mainiot

6.7.2024

Seuran pelaajille suunnattu tyytyväisyyskysely pidettiin jälleen keväällä. Kyselyyn vastasi upeat 45% pelaajista, kiitos siitä! Vastausten perusteella LePan pelaajat ovat pääsääntöisesti erittäin tyytyväisiä joukkueiden harjoituksiin ja ilmapiiriin.

Kyselyssä yleinen tyytyväisyyslukema oli 8,75 asteikolla 0-10 ja asiakasuskollisuuden mittarina usein käytetty NPS-luku oli 61, mitkä ovat erinomainen tuloksia. Viime vuonna tehdyssä kyselyssä luvut olivat hyvin samanlaiset (keskiarvo 8,72, NPS 62). Harjoituksia koskevien kysymysten keskiarvo oli 4,29 (asteikolla 1-5) ja ilmapiiriä koskevien kysymysten keskiarvo oli 5,20 (asteikolla 1-6). Tarkempi yhteenveto kyselyn tuloksista löytyy liitteestä.

Kyselyn tuloksiin on pureuduttu ja pureudutaan vielä tarkemmin seurassa kesän aikana ja tuloksien pohjalta pohditaan toimenpiteitä, joilla voimme kehittää sekä seuran että joukkueiden toimintaa edelleen, ja vastata kyselyssä esiin nousseisiin havaintoihin. Pelaajakysely on tarkoitus tehdä vuosittain, jolloin voimme arvioida toimenpiteiden vaikuttavuutta. Ikäluokkakohtaiset tarkemmat tulokset jaetaan myös ikäluokkien omaan käyttöön toiminnan kehittämistä varten.