Tukirahasto

Tukirahasto

Leppävaaran Pallon arvoihin kuuluvat vastuullisuus ja yhteisöllisyys. Haluamme myös tarjota laadukkaan mahdollisuuden harrastaa jalkapalloa kaikille Leppävaaran alueen lapsille ja nuorille heidän taustoistaan riippumatta. Tätä tarkoitusta varten seuralla on tukirahasto.

Rahaston tarkoituksen on tukea vähävaraisista perheistä tulevien pelaajia jalkapalloharrastusta LePassa.Tavoitteena on turvata seuran pelaajien jalkapalloharrastuksen aloittaminen tai jatkuminen niissä perheissä, joilla on taloudellisen tilanteen vuoksi vaikeuksia selvitä jalkapalloharrastuksen kustannuksista.

LePan yhteistyökumppani Stadium haluaa olla mukana tukemassa vähävaraisten mahdollisuutta harrastaa jalkapalloa ohjatussa ympäristössä tukemalla LePa-rahastoa ja varustehankintoja.

Miten haen avustusta?

Tukea voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella toiminnanjohtaja Jari Kujalalle (jari.kujala@leppavaaranpallo.com).

Myönnettävät avustussummat harkitaan tapauskohtaisesti. Etusijalla hakuprosessissa ovat aina ensikertalaiset hakijat.  

Pelaajan saama avustus maksetaan pelaajan joukkueelle käytettäväksi tuen saaneen pelaajan kuluihin. Tukea rahastosta voi hakea sekä pelaaja/perhe että pelaajan puolesta joukkueenjohtaja. Päätöksenteossa voidaan kuulla joukkueenjohtajaa, vastuuvalmentajaa ja/tai viranomaista. Lisäksi on mahdollistaa saada tukea varustehankintoihin. 

Lahjoita rahastoon

LePa ottaa kiitollisuudella vastaan lahjoituksia yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä. Lahjoitukset menevät lyhentämättömänä juniorijalkapalloilun hyväksi.

LePan tukirahastoa voi halutessaan tukea lahjoittamalla sopivaksi katsomansa summan tilille FI37 5780 4120 0485 63 ja merkitsemällä viestikenttään ”Tukirahasto / lahjoittajan nimi”.


Muita tuen lähteitä

Tukea jalkapallon harrastamiseen voi hakea myös muualta. Alla muutamia vaihtoehtoja.

SOS-lapsikylä

Kenelle: SOS-Lapsikylä myöntää Unelmista totta -harrastustukea 7-17-vuotiaan lapsen harrastukseen, mikäli harrastuksen aloittaminen tai sen jatkaminen on uhattuna perheen haastavan taloudellisen tilanteen vuoksi. Tukea voidaan myöntää ohjatun ja säännöllisen harrastuksen osallistumismaksuihin.

Kuinka paljon: Tapauskohtainen

Hakuaika: Jatkuva, hakemus tehdään yhdessä koulukuraattorin tai perhesosiaalityöntekijän kanssa.

https://www.sos-lapsikyla.fi/tyomme-suomessa/kehittamishankkeet/unelmista-totta/

Hope ry

Kenelle: Tyypillisimpiä perheitä ovat ne, joissa vanhemmat opiskelevat, vanhempi on yksinhuoltaja tai vanhemmilla on isoja velkoja. Tuen täytyy mahdollistaa harrastuksen jatkuminen.

Kuinka paljon: Tapauskohtainen

Hakuaika: Pääkaupunkiseudulla käsittely kolmen kuukauden välein.

Mistä raha tulee: Keräyksistä ja lahjoituksina.

https://hopeyhdistys.fi/

Pelastakaa lapset ry

Kenelle: Eväitä elämälle -harrastusavustus on vähävaraisille perheille, jotka voivat olla esimerkiksi pienituloisia tai velkaantuneita.

Kuinka paljon: Harkitaan tapauksen mukaan, yleensä maksimissaan 500 euroa.

Hakuaika: Vaihtelee paikallisyhdistyksittäin, pääsääntöisesti ympäri vuoden.

Mistä avustukset tulevat: Keräyksistä sekä yritysten ja yksityishenkilöiden lahjoituksista.

https://www.pelastakaalapset.fi/tukea-lapsille-ja-perheille/evaita-elamalle-ohjelma/

Tukikummit

Kenelle: Paikallinen diakoniatyöntekijä tekee avustusratkaisun, jossa otetaan huomioon perheen tulot ja menot. Avustus maksetaan kuittien perusteella.

Kuinka paljon: Tapauskohtainen.Keskimääräinen avustussumma on n. 900 euroa.

Hakuaika: Ympäri vuoden.

Mistä avustukset tulevat: Yksityisiltä henkilöiltä ja yrityksiltä.

https://tukikummit.fi/

Tukilinja

Kenelle: Eri syistä pitkäaikaisesti toimintarajoitteisille henkilöille. Hakemuksessa esitettävä suunnitelma apurahan käytöstä ja tositteet ruokakunnan tuloista.

Kuinka paljon: Tapauskohtainen.

Hakuaika: Harrastusapurahaa voi hakea koko vuoden.

Mistä avustukset tulevat: Tukilinja-lehden tuotoista.

https://tukilinja.fi/

Suomen Lions-liitto ry

Klubit myöntävät paikallisesti avustuksia yksilöille ja seuroille.

Suomen Rotary

Klubit myöntävät paikallisesti avustuksia yksilöille ja seuroille.