Maksukäytännöt

Leppävaaran Pallossa noudatetaan seuraavia käytäntöjä maksujen suhteen.

Pelaaja lopettaa

Jos pelaaja lopettaa joukkueessa, hänen on ilmoitettava siitä joukkueenjohtajalle. Pelaaja on aina velvollinen maksamaan sen joukkueen toimintamaksun siltä kuukaudelta, jona ilmoitus lopettamisesta annetaan. Lisäksi U8-ikäluokan ja sitä vanhempien pelaajien osalta pelaajan pitää maksaa myös seuraavan kuukauden toimintamaksu, jos Ilmoitus lopettamisesta tehdään kuun 15. päivänä tai sen jälkeen. Pelaaja on myös oikeutettu osallistumaan toimintaan maksamansa ajan.

Kauden vaihtumisen yhteydessä (lokakuu-marraskuu) lopettaminen on mahdollista seuraavan kuukauden maksua. Jos lopettaminen johtuu terveydellisestä syystä, niin lopettamismaksuja ei myöskään veloiteta.

Pelaajan jääminen tauolle

Jos pelaaja jää tauolle, hänen on ilmoitettava siitä joukkueenjohtajalle ja maksettava joukkueen toimintamaksu kuluvalta kuukaudelta. Pelaaja on myös oikeutettu osallistumaan toimintaan sen ajan. Tauon pituuden pitää olla vähintään yksi kuukausi tai kaksi kuukautta, jos tauko sisältää heinäkuun. Tauolla ollessa toimintamaksuja ei veloiteta. Pelaajan palatessa takaisin, maksuvelvoite alkaa heti eli paluukuukauden toimintamaksu veloitetaan.

Yli kolmen kuukauden tauko ei välttämättä takaa paikkaa joukkueessa (ks. joukkuetoiminnan linjaukset)

Pelaaja vaihtaa seuraa

Jos pelaaja vaihtaa seuraa, tästä on ilmoitettava joukkueenjohtajalle. Toimintamaksun osalta noudatetaan samoja periaatteita kuin pelaajan lopettaessa. Pelaajan on hoidettava kaikki hänelle kuuluvatmaksut ennen kuin LePa hyväksyy edustusoikeuden siirron. Muuten LePa ei rajoita siirtymistä.

Pelaaja loukkaantuu

Jos pelaaja loukkaantuu, maksut maksetaan sen kuukauden osalta jolloin on ollut toiminnassa mukana. Sen jälkeen pelaaja vapautuu maksuista seuraavien täysien kuukausien osalta. Jos pelaaja osallistuu osittain toimintaan mukaan voi häneltä periä esim. puolikkaan toimintamaksun. Tämä sovittava joukkueissa erikseen tapauskohtaisesti.

Maksamattomat maksut

Maksut on suoritettava ajallaan oli kyseessä mikä lasku tahansa. Jos laskun maksaminen tuottaa vaikeuksia, joukkueen rahastonhoitajan kanssa voi sopia lisäaikaa maksamiseen.

Jos laskun maksusta ei ole erikseen sovittu ja lasku on auki vielä 30 päivää eräpäivästä, pelaaja menettää edustusoikeuden peleissä eikä voi osallistua harjoituksiin siihen asti kunnes on sovittu laskun maksusta tai lasku on maksettu.

Maksujen palautus

Maksettuja seuralta tulevia maksuja palautetaan ainoastaan poikkeustilanteissa:

  • Osallistuja on maksanut osallistumismaksun, mutta peruuttaa tulonsa leirille tai kurssille ennen sen alkamista tai kokeilujakson aikana
  • Pelaaja on maksanut jäsenmaksun, mutta lopettaa ennen jäsenmaksun eräpäivää. Lisäksi jäsenmaksusta voidaan palauttaa puolet, jos lopettaminen tapahtuu kuukauden sisällä jäsenmaksun eräpäivästä.
  • Lasku on maksettu vahingossa kahteen kertaan (ks. Laskutuksesta kysyttyä)