Maksut

Jalkapallon harrastamisen hinta vaihtelee ikäluokittain sen mukaan, miten paljon ikäluokka harjoittelee, pelaa ja osallistuu turnauksiin, ja minkä tason joukkueesta on kyse. Alle 12-vuotiailla harrastus maksaa vuodessa 700-1700 euroa.

Hinta Leppävaaran Pallossa koostuu seuraavista maksuista:

Seuran jäsenmaksu on vuosittainen maksu, joka jokaisen LePan pelaajan tulee maksaa. Jäsenmaksulla katetaan osaltaan muun muassa joukkueiden seuralta saamia palveluja. Lisätietoja jäsenyydestä ja maksun sisällöstä löydät Jäseneksi-sivulta.

Joukkueiden toimintamaksulla katetaan pääosa joukkueen toiminnasta. Merkittävimmät kulut tulevat valmennuksesta ja laadukkaissa olosuhteissa tapahtuvasta harjoittelusta. Näiden lisäksi toimintamaksulla katetaan pelitoiminta ja muut juoksevat kulut. Kuukausittaiset toimintamaksut vaihtelevat noin 40 eurosta reiluun 100 euroon kuussa. 

Lisäksi pelaajat tarvitsevat Palloliiton pelipassin ja vakuutuksen (ks. hinnat).

Harrastamisen kustannuksiin voi anoa tukea LePan tukirahastosta ja muilta avustustahoilta.

Maksukäytännöt

Leppävaaran Pallossa noudatetaan seuraavia käytäntöjä maksujen suhteen:

Pelaaja lopettaa

Jos pelaaja lopettaa joukkueessa, hänen on ilmoitettava siitä joukkueenjohtajalle ja maksettava joukkueen toimintamaksu kuluvalta kuukaudelta. Mikäli ilmoitus tehdään kuun 15. päivän jälkeen, pelaajan on lisäksi maksettava seuraavan kuukauden toimintamaksu. Pelaaja on myös oikeutettu osallistumaan toimintaan sen ajan.

Pelaajan jääminen tauolle

Jos pelaaja jää tauolle, hänen on ilmoitettava siitä joukkueenjohtajalle ja maksettava joukkueen toimintamaksu kuluvalta kuukaudelta. Pelaaja on myös oikeutettu osallistumaan toimintaan sen ajan. Tauon pituuden pitää olla vähintään yksi kuukausi.
Tauolla ollessa toimintamaksuja ei veloiteta. Pelaajan palatessa takaisin, maksuvelvoite alkaa heti eli paluukuukauden toimintamaksu veloitetaan.

Pelaaja vaihtaa seuraa

Jos pelaaja vaihtaa seuraa, tästä on ilmoitettava joukkueenjohtajalle ja seuran siirroista vastaavalle henkilölle. Toimintamaksun osalta noudatetaan samoja periaatteita kuin pelaajan lopettaessa. Pelaajan on hoidettava velvoitteet pois ennen siirtymistä eli avoimet laskut pitää olla maksettuina ennen kuin LePa hyväksyy edustusoikeuden siirron. Muuten LePa ei rajoita siirtymistä.

Pelaaja loukkaantuu

Jos pelaaja loukkaantuu, maksut maksetaan sen kuukauden osalta jolloin on ollut toiminnassa mukana. Sen jälkeen pelaaja vapautuu maksuista seuraavien täysien kuukausien osalta. Jos pelaaja osallistuu osittain toimintaan mukaan voi häneltä periä esim. puolikkaan toimintamaksun. Tämä sovittava joukkueissa erikseen tapauskohtaisesti.

Maksamattomat maksut

Maksut on suoritettava ajallaan oli kyseessä mikä lasku tahansa. Jos laskun maksaminen tuottaa vaikeuksia, joukkueen rahastonhoitajan kanssa voi sopia lisäaikaa maksamiseen.

Jos laskun maksusta ei ole erikseen sovittu ja lasku on auki vielä 30 päivää eräpäivästä, pelaaja menettää edustusoikeuden peleissä eikä voi osallistua harjoituksiin siihen asti kunnes on sovittu laskun maksusta tai lasku on maksettu.