Epäasiallisen käytöksen linjaukset

Turvallinen seura harrastaa

Yksi LePan keskeisistä arvoista on vastuullisuus ja sen osana olemme sitoutuneet siihen, että toiminnassamme on kaikkien turvallista olla mukana.  LePa ei hyväksy minkäänlaista epäasiallista käytöstä lasten, nuorten, vapaaehtoisten, valmentajien tai muiden toiminnassa mukana olevien osalta tai heihin kohdistuen. Epäasiallista käytöstä on esimerkiksi kiusaaminen, uhkailu, väkivalta, nimittely, seksuaalinen tai muu häirintä, rasismi.

Seuralla on toimintaohjeet tilanteisiin, joissa epäasiallista käytöstä on tapahtunut ja seuran hallitus käsittelee kaikki tällaiset tilanteet. Lapsen / nuoren epäasialliseen käytökseen on valmentajalla lupa ja velvollisuus puuttua.

Turvallinen työpaikka

LePa toimii työnantajana noin 10-20 työntekijälle. Työnantajana haluamme toimia vastuullisesti ja huolehtia siitä, että LePa on turvallinen työpaikka myös työntekijöillemme.

Työnantajana emme salli epäasiallista käytöstä henkilöstön osalta. Työilmapiiriä seurataan yhteistyössä työterveyden kanssa ja henkilöstö valitsee vuosittain keskuudestaan työsuojeluvaltuutetun. Henkilöstöä koulutetaan säännöllisesti turvallisuusteemoihin liittyen.

Emme hyväksy epäasiallista käytöstä, häirintää tai kiusaamista henkilöstöämme ja mukana olevia vapaaehtoisia kohtaan. Toiminnassa mukana olevien lasten ja nuorten sekä heidän huoltajiensa tulee sitoutua noudattamaan seuran ohjeistuksia ja linjauksia häirintään, epäasialliseen kohteluun ja kiusaamiseen liittyen. 

Mikä on häirintää ja epäasiallista käytöstä

Häirinnällä tarkoitetaan esim. sanoin, toimin tai asentein tapahtuvaa loukkaavaa käyttäytymistä, joka jatkuvana tai säännöllisenä aiheuttaa haittaa tai vaaraa henkilölle.

Epäasiallisella kohtelulla tarkoitetaan henkilöön tai työsuoritukseen kohdistuvaa jatkuvaa ja perusteetonta arvostelua, mustamaalaamista.

Henkistä väkivaltaa on tilanne, jossa joku joutuu loukkaamisen, häirinnän, sosiaalisen eristämisen tai muun kielteisen käyttäytymisen kohteeksi toistuvasti, säännöllisesti ja pitkään jatkuen. 

Häirintää ja epäasiallista käytöstä ovat mm.

 • Ruumiillinen väkivalta tai sillä uhkailu
 • Nöyryyttäminen, loukkaaminen
 • Aiheeton arvostelu
 • Perättömien juorujen levittäminen
 • Selän takana puhuminen
 • Väheksyvät ja pilkkaavat puheet
 • Työnteon perusteeton arvostelu ja vaikeuttaminen
 • Uhkailu, pelottelu
 • Rasistiset (tms) vitsit

Seuraamukset

Mikäli joukkuetoiminnassa mukana oleva lapsi / nuori tai hänen huoltajansa käyttäytyy epäasiallisesti, seura voi puuttua kurinpidollisin keinoin asiaan. Riippuen tilanteesta seuraamukset voivat olla esim.

 • Harjoituksissa / peleissä kentältä poistaminen
 • Varoitus
 • Tauolle laittaminen joukkuetoiminnasta
 • Porttikielto seuran toimintaan

Kun kyse on alaikäisistä, myös vanhempiin otetaan yhteyttä.  Rikos- ja lastensuojeluasioissa ollaan yhteydessä viranomaisiin. Seuran hallitus käsittelee kaikki kiusaamiseen ja epäasialliseen käytökseen liittyvät tapahtumat.