Joukkuetoiminnan linjauksia

Leppävaaran Pallon urheilutoiminnassa on voimassa alla olevat linjaukset.

Pelaajien siirtämisistä joukkueiden välillä

LePan tavoitteena ja toimintamallina on muodostaa jokaiselle toiminnassa olevalle lapselle tai nuorelle urheilullisesti sopiva toimintaympäristö. Seuralla on kuitenkin oikeus tehdä muutoksia joukkueisiinsa ja siirtää pelaajia joukkueiden välillä. Pelaajien siirtämisestä joukkueesta toiseen (esim. kilparyhmästä haasteryhmään tai päinvastoin) vaikuttaa LePassa mm. seuraavat perusteet:

  • Urheilullisuus: pärjääkö pelaaja suhteessa muihin pelaajiin liikunnallisesti?
  • Tekniset ja taktiset taidot: pärjääkö pelaaja suhteessa muihin pelaajiin teknis-taktisesti?
  • Osallistumisaktiivisuus (esim. ottelut, harjoitukset ja seuran muut pelaajakehitystapahtumat ottaen huomioon mm. useamman lajin harrastamisen) 
  • Motivoituneisuus (innostuminen) harjoitteluun, intensiteetti (kuinka kovasti yritän? peliin heittäytyminen) 
  • Käyttäytyminen: ottaako pelaajat muut joukkueen pelaajat ja jäsenet huomioon ja käyttäytyykö hän asiallisesti ja yhdessä sovittujen sääntöjen mukaisesti?

Pelaajien siirrot joukkueiden välillä pyritään tekemään kausien vaihteessa, mutta ovat mahdollisia myös kesken kauden yllä mainituin perustein huomioiden seuraavat asiat:

  • Lasta tullaan kuulemaan joukkuesiirtojen yhteydessä 
  • Siirto voidaan toteuttaa lapsen ja/tai vanhemman vastustuksesta huolimatta. Tämä koskee pelaajasiirtoja ylemmästä tasojoukkueesta alempaan: Kilpa -> Haaste tai Haaste -> Harraste
  • Siirrossa ovat mukana vähintään kummankin joukkueen vastuuvalmentajat sekä valmennuspäälliköt ja tarvittaessa valmennustiimit.

Toisesta seurasta on mahdollisuus liittyä seuran joukkueeseen kauden vaihteessa tai kesken kaudenkin. Joukkueen vastuuvalmentaja ja ikäluokan valmennuspäällikkö tekevät lopullisen päätöksen kokeilujakson jälkeen siitä, mihin joukkueeseen seuran ulkopuolelta tuleva pelaaja lopulta voi liittyä, yllä kuvatuin perustein.

Ryhmäsiirroista joukkueen sisällä

Joukkueen tai ikäluokan sisäisten peliryhmien väliset pelaajasiirrot ovat täysin vastuuvalmentajan ja valmennustiimin päätöksiä. Siirtoja voi tapahtua jatkuvasti peli- tai sarjakohtaisesti (ns. joustava tasoryhmätoteutus). Peliryhmien välisistä siirroista ei järjestetä lasten tai vanhempien kuulemisia. Vastuuvalmentaja konsultoi valmennuspäällikköä siirtoihin liittyen tarvittaessa.

Tauolle jääminen ja liittyminen joukkueen toimintaan takaisin 

Jos pelaaja jää koko talvi-/kesäkaudeksi tauolle (3kk tai pidempi tauko) ja joukkueessa on jonoa, niin pelaajaa ei oteta suoraan tauolta mukaan takaisin joukkueen toimintaan, vaan hän jää jonoon. Poikkeustapauksen yli 3kk:n pituiselle tauolle voi muodostaa pitempiaikaiset loukkaantumiset/sairastumiset sekä tapauskohtaisesti sovitut erityisjärjestelyt.

Käsitteitä

IkäluokkaSyntymävuoden mukaisesti muodostettu toimintaryhmä, esim. Pojat 2016 (n. 60 pelaajaa).
JoukkueIkäluokasta muodostettu toimintayksikkö, esim. Pojat 2013 kilparyhmä (n. 24 pelaajaa).
PeliryhmäYksittäiseen otteluun, sarjaan tai turnaukseen muodostettava kokoonpano ikäluokan tai joukkueen pelaajista, esim. Pojat 2012 Haaste Vihreä.
TasoryhmäToiminnan sisällä tapahtuva eriyttäminen, jolla pyritään turvaamaan ja mahdollistamaan lapsille ja nuorille mahdollisimman laadukas oppimisen ympäristö. Pelaajan tasoryhmään vaikuttavia tekijöitä voivat olla esimerkiksi pelaajien senhetkinen pelitaidollinen osaaminen, motivaatio, tavoitteellisuus, fyysinen suorituskyky ja kasvuvaihe.
Joustava tasoryhmätoteutusJoustavassa mallissa pyrkimyksenä on optimoida lapsen peli- ja harjoitusympäristöä. Lapsen tarpeista käsin toteutettuna malli luo ikäluokan/joukkueen toimintaan dynamiikkaa, jossa keskiössä on jatkuva pyrkimys mahdollistaa pelaajille paras mahdollinen kehittymistä palveleva ympäristö.
Kiinteä tasoryhmätoteutusPidemmäksi aikaa (esim. koko kausi) ”lukittu” pelaajien ryhmä. Pelaajalle sopiva kehittymisen ympäristö voi olla pidempäänkin tietyn tason peli- tai harjoitusryhmässä.