Ikävaihekoulutus 8-11-vuotiaiden valmentajille

Urheilu ja lajiosaaminen 

 • Suunnittelee ja vetää ikävaiheelle kokonaisvaltaisen ja teeman mukaisen intensiivisen harjoituksen
 • Tutustuu ikävaiheen taktiseen, teknis-taktiseen ja teknisten asioiden sisältöihin ja kokeilee erilaisia keinoja auttaa pelaajia taitojen oppimisessa
 • Tutustuu ja saa keinoja valmentaa ikävaiheen fyysisen harjoittelun painopistealueita
 • Saa keinoja aktivoida lapsia ja perheitä omaehtoiseen harjoitteluun ja liikkumiseen
 • Tutustuu lasten maalivahtipelaamisen harjoitteluun ja maalivahtitaitoihin
 • Tutustuu futsaliin ja saa vinkkejä ikävaiheen teknis-taktisten asioiden opettamiseen saliympäristössä
 • Tunnistaa ja huomioi lasten kehittymisen vaiheita

Ihmissuhdetaidot 

 • Tunnistaa oman ohjaustyylinsä sekä erilaisten valmennus- / ohjaustyylien vaikutuksen valmentamiseen
 • Saa keinoja rakentaa ryhmän henkeä ja toimintaa
 • Tukee lasten omistajuuden ja määrätietoisuuden ja sisäisen motivaation kasvua ottelu- ja harjoitustapahtumissa

Itsensä kehittämisen taidot 

 • Tuntee Palloliiton valmentajuuden osaamisen kehittämisen polut ja seuran tukitoimet valmentajana kehittymiseen
 • Tiedostaa ja tunnistaa omia voimavarojaan ja mahdollisuuksiaan valmentajana kehittymiseen
 • Tekee itsearvioinnin sekä suunnittelee oman jatkokouluttamisen