Futisvalmentajan starttikoulutus

Koulutuksen jälkeen valmentaja on

 • Tutustunut Palloliiton valmennuslinjaan
 • Tutustunut kokonaisvaltaisen valmennuksen ideaan
 • Saanut valmiuksia suunnitella ja toteuttaa innostavia harjoitteita sekä kannustavan, turvallisen ja rohkean ilmapiirin rakentamiseen
 • Saanut tietoa nykyaikaisen oppimisen mallista sekä tunnistaa omia mahdollisuuksiaan valmentajana kehittymiseen ja innostuu itsensä kehittämisestä

OHJELMARUNKO

1. lähijakso

 • Tervetuloa koulutukseen
 • Huippuharjoitus
 • Yhden harjoituskerran suunnittelu alkaa
 • Harjoitusten suunnittelu pienryhmissä
 • Kuinka valmennan taidot
 • Harjoitusten johtamiset pienryhmissä
 • Reflektointi ja välitehtävät

Kokemuskortin ensimmäiset tehtävät

Minä Valmentajana verkkomoduuli

Turvallisuus verkkomoduuli

HST-työkalun asentaminen ja harjoitteen suunnittelu


2. Lähijakso

 • Tervetuloa toiselle lähijaksolle, itsenäisen jakson purku
 • Oppiminen
 • Alustus harjoitetyyppeihin, harjoitteiden suunnittelu
 • Harjoitteiden johtaminen ja keskustelu
 • Oppimisen tarkistaminen, reflektointi ja jatkostepit

Kokemuskortin seuraavat tehtävät

Fysiikkaharjoittelun ennakkomateriaaliin tutustuminen


3. Lähijakso

 • Kuulumiset itsenäiseltä jaksolta ja isoimman opin jakaminen
 • Fyysisen valmennuksen kokonaisuus, yleinen liikunnallisuus ja havaintomotoriikka
 • Havaintomotoriikka käytännössä
 • Reflektointi ja jatkostepit

Kokemuskortin suorittaminen loppuun