Nuoruusvaihe

Nuorisourheiluvaiheessa on LePassa järjestetään toimintaa kilpa-, haaste ja harrastetasolla.

Pojissa toiminta jatkuu tarkoituksenmukaisissa toimintayksiköissä. Kilparyhmä on suunnattu motivoituneille ja kilpaurheilijoiksi tähtääville pelaajille. Haaste- ja harrasteryhmä toimivat joko erillään tai yhdessä. Toimintaa eriytetään omien motiivien sekä harrastamisen suoritustasojen mukaan yksilön kehittymistä tukevalla tavalla.

Tytöissä toimitaan yhtenä joukkueena, jossa toimintaa eriytetään omien motiivien sekä harrastamisen suoritustasojen mukaan yksilön kehittymistä tukevalla tavalla.