Joukkueen säännöt

Jokainen joukkue käy kerran vuodessa keskustelun, jossa määritetään joukkueen säännöt. Keskustelut käydään toiminnassa mukana olevien lasten huoltajien kanssa vanhempainillassa. Lapsen / nuoren tullessa mukaan toimintaan huoltaja saa joukkueen säännöt tiedoksi ja omalta osaltaan sitoutuu joukkueen sääntöihin. 

Myös joukkuetoiminnassa olevien lasten ja nuorten kanssa käydään keskustelu joukkueen säännöistä ikäkauden mukaisesti ja ryhmän koko huomioiden.

Joukkue voi määritellä omat sääntönsä ja apua näihin saa tällä sivulla olevista materiaaleista. Joukkueen säännöissä tulee huomioida myös seuran linjaukset ja arvot.

Säännöt pelaajille

(ikäkauden mukaisesti soveltaen)

 • Tulen ajoissa ja säännöllisesti harjoituksiin ja peleihin. Ilmoitan poissaoloistani etukäteen sovitulla tavalla. 
 • Syön ennen treenejä. Välipalani on terveellisiä ja monipuolisia. 
 • Muistan levätä riittävästi, jotta jaksan. 
 • Kuuntelen ja keskityn, noudatan valmentajan antamia ohjeita. 
 • Seuran asu päällä edustan seuraa ja käyttäydyn ystävällisesti ja asiallisesti muita kohtaan niin kentällä kuin kentän laidallakin.  
 • En kiusaa. Ymmärrän, että kiusaaminen ei ole seurassamme sallittua. 
 • Harjoituksissa ja peleissä yritän aina parhaani ja kannustan myös toisia.
 • Kannustamme ja kunnioitamme toisiamme myös epäonnistumisen hetkellä. 
 • Jos jokin asia vaivaa minua, otan sen mahdollisimman pian puheeksi valmentajan tai toisen luotettavan aikuisen kanssa. Minun ei kuulu murehtia yksin. 
 • Huolehdin harjoitus- ja peliympäristön siisteydestä. 

Toimintatavat vanhemmille

 • Noudatan yhteisesti sovittuja toimintatapoja ja pidän huolen siitä, että myös joukkuetoiminnassa mukana oleva lapseni tuntee joukkueen toimintatavat ja noudattaa niitä.
 • Tuen valmentajaa. En puutu valmennukseen ja annan valmentajalle työrauhan niin harjoituksissa kuin peleissäkin. Pelilliset ohjeet tulevat aina valmentajalta ja valmentaja suunnittelee harjoitukset, tekevät joukkuevalinnat ja päättävät pelipaikoista. Jos jokin harjoitteluun tai peliin liittyvä asia askarruttaa, keskustelen valmentajan kanssa hänelle sopivana hetkenä. 
 • Tuen ja kannustan lastani hänen harrastuksessaan, mutta en luo paineita menestymisestä. En anna oman kunnianhimoni mennä lapsen tarpeiden edelle. Annan lapseni yrittää, epäonnistua ja oppia. 
 • Kiinnitän huomiota siihen, miten lapseni kanssa puhun valmentajista ja lapseni joukkuekavereista. En vertaile pelaajia keskenään. Esimerkilläni ylläpidän ja edistän hyvää yhteishenkeä. Huolehdin siitä, että lapseni ymmärtää mistä hyvä joukkuehenki syntyy ja että jokainen toiminnassa mukana oleva on myös vastuussa siitä ilmapiiristä, joka joukkueeseen luodaan.
 • Varmistan lapseni harrastusmahdollisuuden maksamalla harjoitusmaksut ajoissa.
 • Huolehdin, että lapseni on säännöllisesti ja ajoissa harjoituksissa ja peleissä.
 • Huolehdin, että lapseni poissaoloista ilmoitetaan valmentajalle mahdollisimman ajoissa ennalta sovitulla tavalla. Opetan lapselle, että sairaana ja väsyneenä on hyödyllisempää levätä kuin harjoitella.
 • Huolehdin, että lapseni syö terveellisesti, lepää ja nukkuu riittävästi.
 • Ymmärrän, että liikunnallinen elämäntapa luodaan kotona, perheen omilla valinnoilla. Kannan oman vastuuni aktiivisen arkiliikunnan mahdollistamiseksi lapseni arjessa.
 • Opetan lastani siihen, että seuran asu päällä edustamme seuraa ja siksi hyvät tavat ja asiallinen käytös huomioitava niin harjoituksissa kuin peleissä oman joukkueen jäseniä, valmentajaa, huoltajia ja muita taustahenkilöitä, vastustajaa, pelinohjaajaa / tuomaria sekä muita toimijoita kohtaan.
 • Havaitessani kenen tahansa epäasiallista käyttäytymistä seuratoiminnassa tai kentällä, puutun siihen välittömästi huomauttamalla ja pyytämällä asianosaista lopettamaan sopimattoman käytöksen. Jos havaitsen epäasiallista käytöstä, johon en koe itse voivani suoraan vaikuttaa, tuon sen valmentajan, toiminnanjohtajan tai seuran luottamushenkilön tietoon mahdollisimman pian. Häirintää, epäasiallista kohtelua tai kiusaamista ei saa kohdistaa joukkueen sisällä toisiin pelaajiin, ei myöskään valmentajiin tai toiminnassa mukana oleviin vapaaehtoisiin. 

Toimintatavat valmentajille

 • Olemaan kaikin tavoin luotettava aikuinen. Kohtelen kaikkia ystävällisesti ja reilusti ja siten omalta osaltani ylläpidän ja edistän hyvää yhteishenkeä.
 • Huolehdin, että pelaajat ja vanhemmat tuntevat yhteiset toimintatavat. Pyrin tiedottamaan perheitä aikatauluista, joukkuejaoista ja muista käytännön asioista harjoituksiin ja peleihin liittyen niin hyvissä ajoin kuin mahdollista.
 • Vastuuvalmentajana suunnittelen joukkueen harjoitus- ja pelitavat LePan ikäluokkakohtaisten tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti sekä noudattaen Palloliiton linjauksia.
 • Valmennan, tuen ja kannustan tasapuolisesti pelaajia omalla urheilijan polullaan parhaan ammattitaitoni mukaisesti. En anna oman kunnianhimoni mennä pelaajan kunnianhimon edelle. 
 • Pyrin kuuntelemaan lapsia ja vanhempia sekä keskustelemaan heidän kanssaan heitä askarruttavista asioista yhdessä sovittuina aikoina. Tuen vanhempia ja neuvon heitä ammattitaitoni puitteissa. Pystyn perustelemaan päätökseni.
 • Havaitessani kenen tahansa epäasiallista käyttäytymistä seuratoiminnassa tai kentällä, puutun siihen välittömästi huomauttamalla ja pyytämällä asianosaista lopettamaan sopimattoman käytöksen. Jos havaitsen epäasiallista käytöstä, johon en koe itse voivani suoraan vaikuttaa, tuon sen esimieheni ja seuran luottamushenkilön tietoon mahdollisimman pian.
 • Huolehdin omasta hyvinvoinnistani ja ylläpidän ammatillista osaamistani.
 • Ymmärrän asemani esikuvana. Varmistan luottamuksen harjoitusten turvallisuuteen noudattamalla näitä toimintatapoja sekä seuran muita ohjeistuksia.