Vuoden 2023 pelaajakyselystä jälleen erinomaiset tulokset

14.2.2023

Seuran pelaajille suunnattu tyytyväisyyskysely pidettiin jälleen tammi-helmikuun vaihteessa. Kyselyyn vastasi huikeat 53% pelaajista, kiitos siitä! Vastausten perusteella LePan pelaajat ovat pääsääntöisesti erittäin tyytyväisiä joukkueiden harjoituksiin ja ilmapiiriin.

Kyselyssä yleinen tyytyväisyyslukema oli 8,72 asteikolla 0-10 ja asiakasuskollisuuden mittarina usein käytetty NPS-luku oli 62, mitkä ovat erinomainen tuloksia. Lukemat ovat hyvin samanlaiset kuin edellisellä kerrallakin vuonna 2021. Harjoituksia koskevien kysymysten keskiarvo oli 4,33 (asteikolla 1-5) ja ilmapiiriä koskevien kysymysten keskiarvo oli 5,28 (asteikolla 1-6). Tarkempi yhteenveto kyselyn tuloksista löytyy liitteestä.

Kyselyn tuloksiin pureudutaan seurassa tarkemmin kevään aikana ja tuloksien pohjalta pohditaan toimenpiteitä, joilla voimme kehittää sekä seuran että joukkueiden toimintaa edelleen, ja vastata kyselyssä esiin nousseisiin havaintoihin. Pelaajakysely on tarkoitus tehdä vuosittain, jolloin voimme arvioida toimenpiteiden vaikuttavuutta. Ikäluokkakohtaiset tarkemmat tulokset on jaettu myös ikäluokkien omaan käyttöön toiminnan kehittämistä varten.