LePa linjannut pelaajapolun kehittämistä

29.11.2019

LePa linjannut pelaajapolun kehittämistä

 

LePan johtokunta päätti syyskuussa käynnistää seuran pelaajapolun perusteellisen tarkastelun. Ensisijaisena syynä oli, että kilpapolkua D12-ikäluokasta alkaen toteuttavan FC Espoo -seurayhteisön toiminnan taso ja yhteistyön tekeminen ei kaikilta osin täyttänyt LePan sille asettamia tavoitteita. Sen lisäksi haluttiin arvioida koko pelaajapolun osalta eri vaihtoehdot, joiden varaan toimintamalli jatkossa voitaisiin rakentaa.

 

Syksyn aikana on tarkasteltu useita pelaajapolun kehittämistapoja ja kartoitettu mahdollisia yhteistyökumppaneita. Pääpaino on ollut espoolaiseen yhteistyöhön perustuvan etenemistien löytämisessä ja eniten keskusteluja on käyty tähänastisten avainkumppanien kanssa. LePa osallistui myös työryhmään, jonka tehtävänä oli terävöittää FC Espoon tavoitteita ja toimintaa etenkin kasvattajaseurojen näkökulmasta.

 

Kokonaistarkastelu on saatu nyt päätökseen ja sen tuloksena LePan pelaajapolkuun on valittu tuleville vuosille kaksi merkittävintä kehittämisaluetta. Korkeimman tason kilpapolun kehittämisessä LePa on päättänyt sitoutua FC Espoon uudistettavaan toimintaan yhdessä nykyisen seurayhteisön kanssa. LePa vakuuttui seurayhteisössä muodostetun työryhmän tuloksista ja muodostetusta linjasta, millä FC Espoossa mennään jatkossa eteenpäin. Uudistetusta FC Espoosta tulee tarkemmin kertomaan ja tiedottamaan vielä FC Espoo. Toisena kehittämisalueena LePa on asettanut tavoitteeksi jatkossa tarjota korkealaatuiset edellytykset jatkaa jalkapalloilua omassa seurassa sekä harrastepohjalta että myös kilpailullisesti. Kaikilla osa-alueilla LePa haluaa toimia osana espoolaista jalkapalloyhteisöä tukien espoolaisen jalkapallon menestystä aina huipputasolle asti.

 

Tehdyt valinnat auttavat varmistamaan, että FC Espoossa toteutuva akatemiatasoinen kilpapolku nivoutuu saumattomammin LePan omaan toimintaan ja että sen kehittämiseen voidaan vaikuttaa aiempaa vahvemmin. Sen rinnalle tulee muodostumaan LePan oma nuorisovaiheesta eteenpäin jatkuva kilpailullinen ikäluokkatoiminta. Luonnollisesti LePa panostaa myös jatkossa korkealaatuiseen lapsivaiheen toimintaan ja aikuisiälle asti jatkuvaan harrastejalkapalloon.

 

Näiden päätösten toimeenpano jatkuu tästä eteenpäin usein eri toimin. FC Espoon keskeiset kehittämislinjaukset on jo tehty seurayhteisössä ja niiden osalta LePa haluaa olla aktiivisesti mukana varmistamassa muutosten toteutumisen. LePan omaan toimintaan tehdyt päätökset heijastuvat etenkin nuorisovaiheen kilpatason panostuksina. Konkreettisten kehityssuunnitelmien laatimiseksi on käynnistetty strategiatyö, jonka tuloksia voidaan viestiä ja alkaa toteuttaa vuoden vaihteen jälkeen.

 

Nyt tehdyt linjaukset tuovat jatkuvuutta LePan toimintaan, mutta ne tuovat myös merkittäviä uudistuksia, joiden avulla LePa voi varmistaa jäsenilleen korkealaatuiset ja monipuoliset mahdollisuudet harrastaa jalkapalloa eri tasoilla ja ikäluokissa. LePa haluaa myös jatkossa olla kehittyvä seura, jonka tärkeimpänä tavoitteena on hyvien toimintaedellytysten tarjoaminen omille jäsenilleen ja sitä kautta espoolaisen jalkapallon menestyksen edistäminen.

 

-LePan johtokunta, puheenjohtaja Kerkko Ruuskanen