Pelaajakyselystä erinomaiset tulokset

13.4.2021

Seuran pelaajille suunnattu kysely pidettiin maalis-huhtikuun vaihteessa. Kyselyyn vastasi 40% pelaajista ja vastausten perusteella lepalaiset ovat pääsääntöisesti erittäin tyytyväisiä joukkueiden harjoituksiin ja ilmapiiriin.

Kyselyssä yleinen tyytyväisyyslukema oli 8,74 asteikolla 0-10 ja asiakasuskollisuuden mittarina usein käytetty NPS-luku oli 58, joka on erinomainen. Harjoituksia koskevien kysymysten keskiarvo oli 4,35 ja ilmapiiriä koskevien kysymysten keskiarvo oli 3,82 (asteikolla 1-5). Tarkempi yhteenveto kyselyn tuloksista löytyy liitteestä.

Kyselyn tuloksiin pureudutaan seurassa tarkemmin loppukevään aikana ja tuloksien pohjalta pohditaan toimenpiteitä, joilla voimme kehittää seuraa edelleen ja vastata kyselyssä esiin nousseisiin havaintoihin. Tulevina vuosina on tarkoitus tehdä sama kysely uudestaan, jolloin voimme arvioida toimenpiteiden vaikuttavuutta. Ikäluokkakohtaiset tarkemmat tulokset on jaettu myös ikäluokkien omaan käyttöön toiminnan kehittämistä varten.

Liitteet