Ikävaihekoulutus 5-7-vuotiaiden valmentajille

Urheilu ja lajiosaaminen 

 • Suunnittelee ja vetää ikävaiheelle kokonaisvaltaisen ja harjoitusjakson teeman mukaisen harjoituksen ja tutustuu viikkosuunnitteluun
 • Tutustuu ikävaiheen taktiseen, teknis-taktiseen ja teknisten asioiden sisältöihin ja kokeilee erilaisia keinoja auttaa pelaajia taitojen oppimisessa
 • Tutustuu ja saa keinoja valmentaa monipuolista kehonhallintaa, liiketaitoja ja nopeutta (pallolla ja ilman palloa)
 • Saa keinoja aktivoida lapsia ja perheitä omaehtoiseen harjoitteluun ja liikkumiseen
 • Tutustuu lasten maalivahtipelaamisen harjoitteluun ja maalivahtitaitoihin
 • Tutustuu futsaliin ja saa vinkkejä ikävaiheen teknis-taktisten asioiden opettamiseen saliympäristössä
 • Tunnistaa ja huomioi lasten kehittymisen vaiheita

Ihmissuhdetaidot 

 • Tunnistaa oman ohjaustyylinsä sekä erilaisten valmennus- / ohjaustyylien vaikutuksen valmentamiseen
 • Saa keinoja rakentaa ryhmästä joukkueen
 • Opettelee kohtaamaan lapset yksilöinä, erilaisissa tunnetiloissa ja tukee lasten pätevyyden tunnetta
 • Rakentaa ilmapiiriltään positiivisia harjoitus- ja pelitapahtumia

Itsensä kehittämisen taidot 

 • Tuntee Palloliiton valmentajuuden osaamisen kehittämisen polut ja seuran tukitoimet valmentajana kehittymiseen
 • Tiedostaa ja tunnistaa omia voimavarojaan ja mahdollisuuksiaan valmentajana kehittymiseen
 • Tekee itsearvioinnin sekä suunnittelee oman jatkokouluttamisen