Rahastonhoitajan ohjeet

 

Rahastonhoitajan tehtävät

Hoitaa joukkueen rahaliikenteen (laskutuksen ja tilinpidon, laskujen seuranta MyClubissa)

Hallinnoi joukkueen tiliä (rahastonhoitajalla ja/tai jojolla tunnukset tilille)

Toimittaa kuukausittain tilitoimistoon edellisen kuun tiliotteen ja laskukopiot (sähköinen kopio riittää)

Säilyttää alkuperäiset laskut, kuitit ja tiliotteet ja muut tositteet  

Merkitsee kuukausittain joukkueen tulot ja menot varainkäyttöraporttiin

Tekee varainkäyttöraportin ja -suunnitelman joukkueenjohtajan kanssa tammikuussa ja toimittaa sen tilitoimistoon ja seuran rahastonhoitajalle

Raportoi joukkueelle joukkueen rahojen käytöstä vuosittain vanhempainkokouksessa 

Nippulisenssien hankkiminen joulukuussa seuran ohjeituksella (pelipaikka)

 

Vuosikello

Tammikuu

Edellisen vuoden varainkäyttöraportti ja suunnitelma tilitoimistoon ja seuran rahastonhoitajalle

Laskuttaa jäsenmaksu seuran tilille valmiiksi luodulla maksulomakkeella Pelaaja-roolilla olevilta pelaajilta. Maksujen seuranta ja muistuttaminen ikäluokan vastuulla

 

   

Helmikuu - Joulukuu

Edellisen kuukauden tiliote ja laskukopiot tilitoimistoon sähköisesti.

Uusien jäsenien jäsenmaksut koejakson jälkeen.